Davet Mektubu

Değerli Savunma Sanayii Sektör Temsilcileri,


Teknolojik bağımsızlık, günümüzde ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında her zamankinden daha önemli bir konuma gelmiş bulunmaktadır. 2000’li yıllara kadar genelde “hazır alım” ve “ortak üretim” yoluyla karşılanan TSK ihtiyaçları, modernizasyon projeleri ile birlikte yerlilik oranının arttırılmasına olanak sağlayan “Yurt İçi Geliştirme Modeli” ile karşılanmaya başlanmıştır. Bu süreçte savunma sanayimiz “lisans altında üretim” ağırlıklı bir yapıdan “mühendislik ve tasarıma dayalı üretim” ağırlıklı bir yapıya dönüşmüştür. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından hazırlanan ve vizyonu “Sürdürülebilir Savunma Sanayi İçin Teknoloji ve Alt Sistem Sahipliği” olarak belirlenen 2018-2022 dönemi Sektörel Strateji Dokümanı’nda yer aldığı üzere, ihtiyaçların yurt içi imkânların azami kullanımı ile karşılanmasına yönelik yeteneklerin geliştirilmesi özellikle vurgulanmaktadır.


Mühendislik ve tasarım denildiğinde, nitelikli ve konusunda uzmanlaşmış insan gücü, üniversitelerdeki akademisyenlere ve altyapı imkanlarına kolay ulaşım imkanları ile teknokent şirketleri öne çıkmaktadır. TSK ihtiyaçlarına uygun olarak alt sistem ve bileşenlerin milli olarak geliştirilmesinde görev alan ve Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerini ihraç eden çoğunluğu KOBİ ölçeğinde olan teknokent şirketleri ile üniversite araştırma merkezlerini, özel sektör Ar-Ge Merkezlerini ve ana yüklenici savunma sanayii firmalarını bünyesinde bir araya getiren Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK), bu bağlamda önemli bir misyon üstlenmektedir.


TSSK üyesi firmalarda 3000’e yakın Ar-Ge personeli istihdam edilmekte olup, an itibarıyla savunma sanayiine dönük olarak 600’ün üzerinde aktif Ar- Ge projesi yürütülmektedir. Küme üyeleri ANKA, MİLGEM, ATAK, HÜRKUŞ, ALTAY, GÖKTÜRK gibi büyük ölçekli savunma sanayii projelerinde önemli görevler üstlenmiştir. 2018 yılında kümelenmenin ihracatı 120 milyon doları aşmıştır. Kümelenme faaliyetleri içinde ana yüklenici, alt yüklenici, araştırma merkezleri ve kümelenmelerin birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayan, firmaların iş geliştirme potansiyellerini arttıran, daha hızlı ve aktif bir iletişim gerçekleştirmelerine fırsat veren bir zemin yaratılması önceliklidir. Bu bağlamda, 2010 yılından itibaren düzenli olarak her yıl Proje Pazarı etkinliği organize edilmektedir. Bugüne kadar yapılan proje pazarlarında toplam 250’den fazla firma standı kurulmuş, 2300’ün üzerinde birebir görüşme gerçekleşmiş ve 5000’e yakın katılımcı sağlanmıştır.


Ana teması “Sektörel İş Birliği ve Nitelikli İş Gücü” olarak belirlenen TSSK 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi’nin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve SSB desteğiyle yapılması planlanmakta olup, etkinlik T.C. Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, ASO ve SASAD iş birliğiyle, ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından 5 Şubat 2020 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.


Bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi Altın Sponsor’un da yer alacağı açılış konuşmalarının ardından Gümüş Sponsor’un konuşması ile başlayacak öğleden sonra oturumunda davetli bir konuşmacı ve ardından aynı salonda art arda oturum sponsorlarının da yer alacağı “Sektörel İş Birliği” ve “Nitelikli İş Gücü” panellerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Paralel olarak tüm gün boyunca katılımcılar için sergi alanı ziyaretleri gerçekleştirilecek olup, aynı zamanda B2B görüşmeler için de bir görüşme alanı yer alacaktır.


TSSK’nın bu önemli etkinliğine vereceğiniz destekleriniz, katkılarınız ve organizasyona teşrifleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

TSSK Yönetim Kurulu