TSSK 6. Proje Pazarı

ETKİNLİĞİN AMACI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteği, T.C. Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, ASO ve SASAD iş birliğiyle, ODTÜ, ODTÜ TEKNOKENT ve TSSK tarafından 2019 yılında altıncısı düzenlenecek olan Proje Pazarı etkinliğinin amacı; savunma sanayi sektöründe yer alan büyük, orta ve küçük ölçekli firmaların aralarındaki ilişki ve iletişimi geliştirerek, bir arada daha çok projeye imza atmalarına, yerli ürün, çözüm ve hizmetlerin arttırılmasına, var olan endüstriyel kaynakların etkin kullanılmasına, yapılacak yeni yatırımların doğru planlanmasına, uluslararası pazarlara açılma ve ihracatın arttırılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaçla, ODTÜ ve bölgedeki diğer Teknokent’lerde yer alan veya kendi bünyesinde Ar-Ge Merkezi barındıran teknoloji geliştirme ve Ar-Ge odaklı savunma sanayi firmaları ile savunma sanayii kuruluşlarının birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlamaya, firmaların iş geliştirme potansiyellerini arttırmaya, daha hızlı ve aktif bir iletişim gerçekleştirmelerine fırsat verecek bir zemin yaratmaya yönelik olarak 2010 yılından bu yana gerçekleştirilen TSSK Proje Pazarı’nın bu yılki ana teması “yerlileştirme” ve “ihracat” olarak belirlenmiştir.

ETKİNLİĞİN ADI

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi 6. Proje Pazarı (TSSK 6.PP)

ETKİNLİĞİN ANA TEMASI

Yerlileştirme ve İhracat

ETKİNLİĞİN TARİHİ / YERİ

25 Şubat 2019 / ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi – Ankara

HEDEF KİTLE

Savunma Sanayii, Havacılık, Anayurt Güvenliği ve Siber Güvenlik alanlarıyla ilgili:

  • Strateji, Plan ve Politika Belirleyiciler
  • Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri
  • Ana Yüklenici ve Alt Yüklenici olarak faaliyet gösteren Büyük, Orta ve Küçük Ölçekli Firmaların Yöneticileri, Karar Vericileri, Uzmanları ve diğer Profesyonelleri
  • Ulusal Kümelenmeler, Dernekler ve Üyeleri
  • Akademisyenler, Araştırmacılar ve Öğrenciler

Program

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı program10-516x1024.jpg

KatılımcılarSponsorlar

ALTIN SPONSOR

GÜMÜŞ SPONSOR

OTURUM SPONSORU

YAKA KARTI VE İPİ SPONSORU

İLETİŞİM SPONSORU

DESTEK SPONSORU

RESMİ YAYIN VE BASIN SPONSORU

MEDYA SPONSORU

GEÇMİŞ ETKİNLİKLERDEN VİDEOLAR

Açılış Töreni

Türk Savunma ve Havacılık Sektörünün Geleceği Paneli

Prof. Dr. İlber ORTAYLI – Türk Savunma Sanayi Tarihi

İhracat Paneli

Yerlileştirme Paneli

TSSK 6. PROJE PAZARI’NDAN FOTOĞRAFLAR