TSSK Hakkında

Değerli Savunma Sanayii Sektör Temsilcileri,

ODTÜ TEKNOKENT, aktif olarak Ar-Ge yapan ve 140’ı aşkın savunma sanayii şirketi olmak üzere, 400’den fazla firma ile beraber ODTÜ içinde yer alan birçok araştırma merkezi ve laboratuvarı bünyesinde barındırmakta olup, 2010 yılı itibarıyla Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) adı altında savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmaları kümelemiştir. Bu firmalar, birbirlerini tamamlayıcı ve birbirlerinin kabiliyetlerine katma değer ekleyen ve savunma, havacılık, anayurt güvenliği ve siber güvenlik alanları için yeni ürün ve hizmetler geliştiren dikey uzmanlıklara sahip Ar-Ge firmalarıdır.

TSSK web sayfasını ziyaret etmek için tıklayınız.

Sayılarla TSSK

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin milli olması zorunlu ve kritik ihtiyaçlarının, üniversiteler ile Ar-Ge odaklı iş birlikleri çerçevesinde yerli savunma sanayi şirketlerince geliştirilmesi; yerli savunma sanayii şirketleri, üniversiteler ve diğer şirketler ile Ar-Ge odaklı iş birlikleri çerçevesinde uluslararası pazarlara teknoloji üretmesi vizyonuyla yola çıkan TSSK, savunma sanayii sektöründe yer alan büyük, orta ve küçük ölçekli firmalardan oluşan yapısıyla uluslararasılaşma faaliyetlerini ve küme içi iş birliğini geliştirmenin yanı sıra sektörde sahip olunan birikimin yurt içi ve dışındaki diğer sektörlere aktarılarak, kaynakların doğru kullanılmasını, yapılacak yeni yatırımların doğru planlanmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

Kümelenmenin itici gücünü üniversite, sanayi ve araştırma arasındaki sinerji ile gerçekleştirilen Ar-Ge projeleri oluşturmaktadır.

TSSK’nın bir arayüz olarak amaçları, küme paydaşlarının:

  • Anayurt güvenliği, savunma, havacılık ve siber güvenlik alanlarında yenilikçi teknolojileri kullanarak, Ar-Ge ve inovasyon odaklı rekabetçi ürünler ve hizmetler geliştirebilmek için kendi aralarında ve diğer kurum, kuruluş ve sektörlerle iş birliği oluşturmalarını ve yeni iş fırsatları yaratmalarını,

  • Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanınırlığının ve iş geliştirme potansiyelinin artırılmasını,

  • Uluslararası iş birlikleri yaratmasını ve ihracattan yüksek oranda pay almasını,

  • İhtiyaç duyduğu hukuki, teknik ve fiziksel altyapılara, nitelikli iş gücüne, teşviklere ve maddi kaynaklara ulaşmasını

sağlamaktır.

VİZYON

Ulusal bağlamda lider anayurt güvenliği, savunma, havacılık ve siber güvenlik kümelenmesi olmak, uluslararası platformlarda sürekli artan etkinlik alanıyla sektör firmalarının yurt dışı pazarlara açılmasını sağlamak.

MİSYON

Anayurt güvenliği, savunma, havacılık ve siber güvenlik alanlarında, Ar-Ge ve yenilikçi teknolojileri kullanarak, içinde özel sektör, kamu ve üniversiteden paydaşları barındıran, vizyoner ve küresel bir ortak çalışma platformu oluşturmak, bu yapıyı ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilir, tanınırlığı ve saygınlığı olan bir marka haline getirmek, küme üyelerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda TSSK faaliyetleri sonucu sürekli artan iş birlikleri oluşturmasını sağlamak.

YÖNETİM KURULU

Zeynep ÖKTEM
Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı
NANOBİZ Teknoloji A.Ş. – Genel Müdür

M. Fatih ÜNAL
Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. – Genel Müdür

Gökçe YILDIRIM KALKAN
Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Simsoft Bilgisayar Teknolojileri Limited Şirketi – Genel Müdür

Atilla BİLER
Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi Yönetim Kurulu Üyesi
TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. – İş Geliştirme Müdürü / Ar-Ge Merkezi Danışmanı

Ali İhsan ASLAN
Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi Yönetim Kurulu Üyesi
Ortana Elektronik Yazılım Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. – İş Geliştirme Müdürü

Burak AKBAŞ
Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi Yönetim Kurulu Üyesi
Meteksan Savunma Sanayii A.Ş. – Uluslararası Satış, Pazarlama ve Kurumsal İtibar Direktörü

Gökhan KOYUNCU
Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi Yönetim Kurulu Üyesi
Andar Elektromekanik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Genel Müdür

Serdar R. ALEMDAR
Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi Yönetim Kurulu Üyesi
ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. – Genel Müdür