Proje Pazarı Hakkında

TSSK 6. PROJE PAZARI etkinliğini görmek için lütfen tıklayın!

ETKİNLİĞİN AMACI

ODTÜ, ODTÜ TEKNOKENT ve TSSK tarafından 2020 yılında yedincisi düzenlenecek olan Proje Pazarı etkinliğinin amacı; savunma sanayi sektöründe yer alan büyük, orta ve küçük ölçekli firmaların aralarındaki ilişki ve iletişimi geliştirerek, bir arada daha çok projeye imza atmalarına, yerli ürün, çözüm ve hizmetlerin arttırılmasına, var olan endüstriyel kaynakların etkin kullanılmasına, yapılacak yeni yatırımların doğru planlanmasına, uluslararası pazarlara açılma ve ihracatın arttırılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaçla, ODTÜ ve bölgedeki diğer Teknokent’lerde yer alan veya kendi bünyesinde Ar-Ge Merkezi barındıran teknoloji geliştirme ve Ar-Ge odaklı savunma sanayi firmaları ile savunma sanayii kuruluşlarının birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlamaya, firmaların iş geliştirme potansiyellerini arttırmaya, daha hızlı ve aktif bir iletişim gerçekleştirmelerine fırsat verecek bir zemin yaratmaya yönelik olarak 2010 yılından bu yana gerçekleştirilen TSSK Proje Pazarı’nın 2020 yılındaki ana teması “iş birliği” olarak olarak belirlenmiştir.

ETKİNLİĞİN ADI

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi

ETKİNLİĞİN ANA TEMASI

İş Birliği

ETKİNLİĞİN TARİHİ / YERİ

Ocak 2020

HEDEF KİTLE

Savunma Sanayii, Havacılık, Anayurt Güvenliği ve Siber Güvenlik alanlarıyla ilgili:

  • Strateji, Plan ve Politika Belirleyiciler
  • Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri
  • Ana Yüklenici ve Alt Yüklenici olarak faaliyet gösteren Büyük, Orta ve Küçük Ölçekli Firmaların Yöneticileri, Karar Vericileri, Uzmanları ve diğer Profesyonelleri
  • Ulusal Kümelenmeler, Dernekler ve Üyeleri
  • Akademisyenler, Araştırmacılar ve Öğrenciler

GEÇMİŞ ETKİNLİKLERDEN

Geçmiş etkinliklerden...
Geçmiş etkinliklerden…